Travelife Gold Certificate за хотел Калипсо

Скъпи приятели,

Горди сме да Ви съобщим, че хотел Калипсо е вече част от семейството на Travelife. Официално сме притежатели на сертификат Travelife Gold.

Екологичната защита и опазването на околната среда винаги са били наш приоритет и за това и тази награда е толкова важна за целия ни екип.  Усилията които ние ежедневно полагаме за опазването на природата са от голямо значение за бъдещите поколения.

Туризмът повече от който и да е друг сектор на икономиката зависи от качеството на околната среда. Не добре организираният туризъм може да доведе до негативни промени в тази среда. Той е продукт на природната среда и волно или неволно оказва влияние върху нея. Нашата цел е да сведем процесите на замърсяване до минимум и по този начин да си подсигурим чиста и здрава среда.

Travelife е водеща инициатива за обучение, управление и сертифициране на туристически предприятия, ангажирани с принципите на устойчиво развитие. Вие също можете да се запознаете с политиката за устойчив туризъм, опазване на околната среда и подобряване на социалните и иконимически влияния на хотел Калипсо.

http://www.travelifecollection.com/hotel/1873

Travelife Certificate - Calypso Hotel

#